Start
 
Zapraszamy na egzaminy wstępne, które odbędą się 15 września o godzinie 11.00 na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych przy ul. Głogowskiej 26 w Poznaniu.
Aktualności

Aktualności

Archiwum

25 lipca 2014

Egzaminy wstępne

Zapraszamy na egzaminy wstępne, które odbędą się 15 września o godzinie 11.00 na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych.

Adres: Poznań, ul. Głogowska 26

23 maja 2013

Egzaminy wstępne

Zapraszamy na egzaminy wstępne, które odbędą się 27 czerwca o godzinie 11.00 w Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź.

Adres: Poznań, ul. Strzałkowskiego 5/7

7 kwietnia 2013

Warsztaty z Thierrym Vergerem

W dniach 6-7 kwietnia z organizowaliśmy weekendowe warsztaty z niezwykłym czlowiekiem, choreografem, tancerzem Thierrym Verger. Podczas dwudniowych, bardzo intensywnych warsztatów zetknelismy sie z techniką modal underground, którą stworzył Thierry. Oprocz intensywnej pracy nad techniką i ruchem, Thierry Verger zwracał uwagę, abyśmy ukazywali swoją duchowność w tańcu.

 

"Warsztaty były bardzo intensywne i dobrze zaplanowane. okazały się one dla mnie o wiele bardziej wartościowe, niż się spodziewałam że mogą być. technika modal underground mimo, że bazująca na technikach tańca klasycznego, neoklasycznego i modern, jest dużym wyzwaniem dla tancerzy który z tymi technikami są zaznajomieni, ponieważ przedstawia je w totalnie nowym, unikatowym wydaniu. również thierry zwracający uwagę nie tylko na jakość wykonywanych kombinacji, ale także wzywający nas do odwagi, pokazania siebie w tańcu, przyczynił się do poczucia, iż jestem nieco bliżej do "czucia" swojego tańca." - Aleksandra Branz

"Niepowtarzalna atmosfera, niesamowity sposób poruszania, jakiego nie doświadcza się na żadnych innych warsztatach, wspaniałe partnerowania oraz wyrazistość i wiedza prowadzącego uczyniły te zajęcia tak ekspresyjnymi" - Agnieszka Janicka

Informacje

Informacje

Opis studiów

Taniec

3 letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Tryb stacjonarny / niestacjonarny

Konstrukcja programu studiów sprawia, że absolwent studiów 3-letnich na kierunku Taniec w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu będzie posiadał szeroką wiedzę humanistyczną, w szczególności z zakresu wiedzy o tańcu, historii i teorii tańca, sztuki, wiedzy o teatrze; technik tanecznych, wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych (marketingu sztuki, ekonomii, zarządzenia działalnością kulturalną). Absolwent będzie profesjonalnie i wszechstronnie wykształconym tancerzem, posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną, która zapewnia - adekwatne do dynamicznie rozwijających się technik tanecznych w tym zakresie - przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej, a szczególnie do samodzielnej, twórczej, pracy scenicznej.

Absolwenci otrzymają kompetencje i kwalifikacje do rozwijania własnej twórczości, pozwalające na realizację ról w nowoczesnym teatrze tańca i innych instytucjach, ośrodkach kultury oraz placówkach oświatowych. Ponadto, zgodnie ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów, będą także przygotowani do pracy w instytucjach o charakterze performatywnym (łączących ze sobą wysoką sprawność fizyczną, taniec, aktorstwo i pracę z głosem).
Absolwent zostanie również przygotowany do działalności redakcyjnej i publicystycznej (szczególnie w odniesieniu do oceny dzieła tanecznego) w zakresie sztuki tańca.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym stosownie do technik tanecznych i teorii tańca, co pozwoli na zatrudnienie absolwenta bądź jego współpracę z instytucjami o charakterze międzynarodowym.
Po ukończeniu 3-letnich studiów na kierunku taniec absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:

  • artystycznych w zakresie tańca,
  • choreografa w instytucjach taneczno-muzycznych,
  • publicysty i redaktora w czasopismach specjalistycznych,
  • animatora czasu wolnego w zakresie tańca,
  • zarządzania instytucjami kultury o profilu tanecznym,
  • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności artystycznej.

Efekty kształcenia absolwenta stanowią sumę efektów kształcenia przedmiotów zrealizowanych w ramach czterech obszarów wiedzy: artystycznej, nauk o kulturze fizycznej wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w związku z czym absolwent tego kierunku będzie kompetentnym tancerzem z wiedzą, rozumieniem i odpowiednimi umiejętnościami tanecznymi. Zostanie także wyposażony w wiedzę, rozumienie i umiejętności bezpiecznego i prozdrowotnego wykonywania technik tanecznych jako efektu zrealizowania przedmiotów z zakresu nauki o kulturze fizycznej. Dzięki przedmiotom z obszaru nauk społecznych absolwent będzie posiadał wiedzę, rozumienie i umiejętność pracy w grupie, a także komunikowania się. Dzięki wiedzy z zakresu nauk humanistycznych posiadał będzie wiedzę na temat teatru - tworzywa i twórcy dzieła teatralnego, funkcji teatru w kulturze, literaturze i edukacji, opanuje słownictwo, poprawną pisownię i wymowę języka obcego, pozna oprogramowania komputerowe i współczesne systemy informacyjne.

Galeria

Galeria

Kontakt

Kontakt

Marta Andersz
Dziekanat
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
ul. Głogowska 26
60-734 Poznań
tel. (61) 886 28 11
e-mail: m.andersz@wsus.poznan.pl
www.wsus.pl

 

Formularz kontaktowy


 mttdesign